SHAKTI - la Déesse Mère - UMA

énergie, incarnation, pouvoir divin de créer le monde.

 

les 108 noms de la Mère Divine      ---      la Grande Déesse - Alain Danièlou

La Shakti - Ramacandra Bhatt
     ---     Shakti, Mère universelle - Alexandra David Néel

 

ses formes


les formes paisibles :
fertilité, ordre moral, abondance,
devoir conjugal féminin

 


* les dix mahavidya (manifestations)
** les sept matrika (mères)
*** les nav Durga (neuf Durga)

 

les formes terribles :
pouvoirs maléfiques

 
 
Bhuvaneshwari *
Kali *
 
 
Kamala *
Tara *
 
 
Sodasi *
Chinnamasta *
 
 
Shailputri ***
Bagala *
 
 
Skandamata ***
Dhumavati *
 
 
Parvati
Bhairavi *
 
 
Mahagauri ***
Matangi *
 
 
Siddhidhatri ***
Chandraghanta ***
 
 
Indrani **
Kushmanda ***
 
 
Vaishnavi **
Kalratri ***
 
 
Kaumari **
Katyayani ***
 
 
Brachmasharini ***
Chamunda **
 
 
Lakshmi
Varahi **
 
 
Saraswati
Brahmani **
 
 
Maheswari **
 
 
   
retour sommaire Shiva
retour au sommaire